Unilabs Falköping blodcentral

Danska vägen 62,

Skaraborgs sjukhus,

521 37 Falköping

För öppettider se https://geblod.nu/har-finns-vi/blodcentral/falkoping