Unilabs Katrineholm blodcentral

Kullbergska sjukhuset,

641 00 Katrineholm

För öppettider se https://geblod.nu/har-finns-vi/blodcentral/katrineholm/.